prowadzący:
prof. Daniel Szczechura
asystent: mgr Olga Wroniewicz

 
   

Zadaniem pracowni
jest zapoznanie studentów
z podstawowymi technikami animacyjnymi jak wycinanka, animacja klasyczna,
animacja przedmiotu
oraz wstęp do technik komputerowych - Adobe Flash,
Adobe After Effects.

Podstawą zaliczenia są
ćwiczenia praktyczne.
Zajęcia teoretyczne
to wykłady o estetyce,
historii i problemach
warsztatowych animacji
ilustrowane fragmentami
filmów.