prowadzący:
prof. Marian Nowiński
asystent: mgr Sebastian Lis

 
    Jednym z ważniejszych celów
nauki w zakresie projektowania
dla potrzeb nowych mediów jest zrozumienie przez studenta
pojęcia "narracji".

Wszystkie zadania programowe "statyczne" i "dynamiczne" wykonywane są z użyciem
technik komputerowych.
Tematy poszczególnych ćwiczeń dają możliwość kształtowania twórczej myśli i podnoszenia wartości rzemiosła projektowego, uwzględniając przy tym indywidualne zainteresowania studenta.

Naukę zaczynamy
od budowania prostych, płaskich form graficznych, poprzez przetwarzanie fotografii,
aż do złożonych kompozycji plastycznych wykorzystujących najnowsze technologie multimedialne. Efektem tych
działań jest umiejętność kreowania przestrzeni, obiektów, postaci,
ich dynamiki, plastyki i autorskiej formy w grach komputerowych
i grafice użytkowej.