wykład:
dr Włodzimierz Pastuszak
ćwiczenia:

prof. Roman Banaszewski,
mgr Magdalena Kaczmarczyk

 
   

Program nauczania przedmiotu oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy o zasadach projektowania książki i innych publikacji wydawniczych
(albumy, foldery, czasopisma, gazety i druki akcydensowe).

Celem nauczania jest
zaznajomienie studentów ze związkami tekstu literackiego
lub muzycznego z obrazem,
oraz rolą autorskiej interpretacji tekstu.

Treści programowe obejmują podstawowe pojęcia i terminy
z architektury książki, z zasad kompozycji i roli, jaką pełnią poszczególne elementy wydawnictwa.