prowadzący:
dr hab. Paweł Nowak
asystenci: mgr Piotr Nowiński,
mgr Piotr Sieciński

 
    Zajęcia mają na celu
rozwój uzdolnień plastycznych studentów, wykształcenie
poczucia i umiejętności konstruowania określonej
formy artystycznej,
proporcji i rytmów.
Celem jest również nauka umiejętności obserwacji rzeczywistości i przenoszenie
tego w formie zapisu.

Zajęcia nastawione są na indywidualny rozwój osobowości
i kreatywności studenta
a zarazem budowania w nich indywidualnej świadomości do kreacji plastycznej a niekiedy
i artystycznej.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, pracy w pracowni i ćwiczeń domowych.