prowadzący:
dr hab. Krzysztof Marasek

 
    Specjalność Multimedia jest
jedną z wiodących specjalizacji
w PJWSTK. Studenci tej
specjalności zapoznają się
z elementami technologii nagrań
i nagłaśniania, technikami
rejestracji danych
multimedialnych, formatami
sygnału wideo i TV,
zaawansowaną technologią Flash,
a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną
i prawami autorskimi.
Laboratorium multimedialne oraz sala do ćwiczeń laboratoryjnych
dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową
i software'ową do przygotowania projektów multimedialnych. Studenci uczą się obsługi
i tworzenia aplikacji MM,
edycji stron WWW, algorytmów kompresji i przetwarzania danych MM. Zapoznajemy studentów
z podstawowymi technikami inżynierii dźwięku i obrazu, rzeczywistości wirtualnej, przekazem interaktywnym, interfejsami dźwiękowymi
i wizyjnymi, metodami syntezy dźwięku i teorią koloru,
jak również z właściwościami wzroku i słuchu człowieka oraz
z różnorodnymi zastosowaniami technik multimedialnych.
Wydzieloną grupę tematów
stanowią zagadnienia komunikacji
z komputerem przy pomocy mowy (synteza i rozpoznawanie mowy)
i dotyku (haptic).


Wstęp do modelowania 3D

prowadzący:
mgr inż. Krzysztof Kalinowski
mgr inż. Piotr Pawłowski