prowadzący:
dr hab. Janusz Knorowski
asystenci: mgr Tomasz Myjak,
mgr Kinga Olszewska


 
   

Celem pracowni malarstwa
jest nauka myślenia
plamą barwną, budowania kompozycji kolorystycznej
i zapisu rzeczywistości
w formie obrazu
dwuwymiarowego.

Ćwiczenia dzielą się na pracę
w pracowni z modelem,

pracę w plenerze
i pracę domową z wyobraźni. Bardzo ważne są dla nas: indywidualność i kreatywny charakter prac.