Wydział
Sztuka Nowych
Mediów został
utworzony
w 2005 roku
i jest unikalny
w skali kraju.
W nauczaniu
studentów łączy umiejętności
artystyczne
ze współczesnym
językiem
projektowym
i wybranymi
zagadnieniami
z informatyki
wykorzystując
w tym celu
najnowsze techniki
komputerowe.


Zapraszam
do przejrzenia
wybranych pracowni
projektowych.

Dziekan wydziału
prof. Marian Nowiński
animacja rysunek, kompozycja, liternictwo malarstwo i kolor w przestrzeni podstawy projektowania graficznego grafika edytorska kompozycja proceduralna